Expert SMS
aplikacija

U slučaju da želite organizovati sms nagradnu igru u svrhu promocije Vaših proizvoda, nudimo Vam uslugu iznajmiljivanja gotove aplikacije Expert SMS.

Jednostavno i lako ispratite svaku fazu Vaše nagradne igre uz vjerodostojne izvještaje i informacije koje ova aplikacija pruža.

Prikaz SMS Expert aplikacije

SMS Usluga je usluga koja omogućava primaocu usluge da putem aplikativnog riješenja Expert SMS obezbijedi korisnicima mobilnih mreža u BiH, učestvovanje u SMS nagradnoj igri, uspostavljenu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću FBiH i RS, Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH i Zakonom o telekomunikacijama BiH.

Prikaz nagradnih igara

U okviru saradnje vezane za iznajmljivanje Expert SMS aplikacije, naše obaveze su da:

1

Primaocu usluge omogućimo slanje SMS poruka u skladu sa prethodno potpisanim ugovorom, na broj 091****** po cijeni od ? KM + PDV po poruci.

2

U cjelosti preuzimamo odgovornost za komunikaciju sa korisnicima i odgovaramo za tačnost i način davanja informacija u vezi usluge.

3

Garantujemo i zakonski odgovaramo za tačnost dostavljenih izvještaja koji se odnose na količinu ostvarenog saobraćaja.

4

Omogućimo minimalan protok od 2 SMS/ps (2 SMS-a po sekundi) ili više, ukoliko procijenite da za to ima potrebe.

5

Dostavljamo izvještaj o ostvarenom saobraćaju za prethodno dogovoreni kalendarski period (mjesec).

6

Obezbijedimo kontakt telefon u slučaju prigovora korisnika u vezi pružene usluge.

Za detaljnu ponudu i informacije o Expert SMS aplikaciji, pošaljite nam upit ili nas pozovite i naš tim će vam pomoći u najkraćem mogućem roku.

Pošaljite upit       066/211-112

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću, “IT Expert” d.o.o., u saradnji sa primaocem usluge, ima mogućnost da dostavi sljedeće:

- spisak svih dobitnika nagrada sa njihovim ličnim podacima i kontaktima,

- spisak svih brojeva mobilnih telefona učesnika putem kojih su učestvovali u nagradnoj, igri

- ukoliko dođe do bilo kakvih sumnji o zloupotrebi, dostavi kompletnu arhivu na raspolaganje nadležnom organu i pomogne u rješavanju spora.

Pregled  igre

Svaka organizovana nagradna igra sadrži tabele sa informacijama o klijentu, o nagradnoj igri, kao i informacije o partneru nagradne igre.

Informacije o klijentima u nagradnoj igri
Informacije o nagradnoj igri
Informacije o partnerima u nagradnoj igri

Mjerenje  saobraćaja

Pružamo mjerodavan izvještaj (u saradnji sa mobilnim operaterima) za koji preuzimamo potpunu odgovornost pred pravosudnim organima.

Preko aplikacije možete pratiti dnevni priliv poruka i imate opciju izvlačenja dobitnika na dnevnom, sedmičnom i mjesečnom nivou, ili po završetku nagradne igre.

Prikaz grafikona prometa poruka

U aplikaciji definišemo povratne poruke, koje obavještavaju učesnika Nagradne Igre da li je uspješno / neuspješno poslao poruku. Povratna poruka može da sadrži do 150 karaktera.

Često postavljana pitanja

Potrebno je predati dokumentaciju u Republičke upravu za igre na sreću RS i Ministarstvo finansija FBiH minimalno 21 dan prije početka nagradne igre

Za pokretanje SMS nagradne igre je potrebno da se obezbijeti:
- Pravila nagradne igre,
- garancija banke,
- aktuelni izvod iz sudskog registra,
- poresko uvjerenje,
- zahtjev

Trajanje nagradne igre zavisi od želje organizatora

Prilikom organizacije ni u RS ne plaća se taksa za organizaciju NI koja iznosi 10% od ukupne vrijednosti nagradnog fonda sa PDV-om, već samo 15% od zarade na prometu SMS-a

Za detaljnu ponudu i informacije o cijeni i roku izrade web aplikacije, pošaljite nam upit ili nas pozovite i naš tim će vam pomoći u najkraćem mogućem roku.

Pošaljite upit       066/211-112